Τυπογραφείο Α.Δ. Τσασκόπουλου

Το τυπογραφείο του Τσασκόπουλου Αναστάσιου είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών τεχνών εδώ και 45 χρόνια.
Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Δαμιανό Τσασκόπουλο το 1975 και από τότε εξελίσσεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια η ευθύνη της παράδοση της εταιρείας έχει περάσει στον Αναστάσιο Τσασκόπουλο.
Αποτελεί τον βασικό προμηθευτή βιομηχανικών εκτυπώσεων σε πολλές μεγάλες εταιρείες της περιοχής της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
Η έδρα της βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.